Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kolegialna 17 (09-402 Płock)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Płock
tel.: 24 262-87-48

Jednostki - Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek...

 • Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku

  Płock, Kolegialna 17 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  Telefon: 24 262-87-48
  Email: plock@mwomp.pl
  Witryna: www.mwomp.pl
  • Poradnia chorób zawodowych
   Płock, Kolegialna 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia foniatryczna
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia dermatologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób płuc
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia alergologiczna
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia konsultacyjna medycyny pracy
   Płock, Kolegialna 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla młodocianych
   Płock, Kolegialna 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla kierowców
   Płock, Kolegialna 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia dla osób wyjeżdżających do tropiku
   Płock, Kolegialna 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące
   Płock, Kolegialna 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Płock, Kolegialna 17     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład rehabilitacji leczniczej
   Płock, Kolegialna 17     
   Zakład rehabilitacji leczniczej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego
   Płock, Kolegialna 17     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia badań czynnościowych układu krążenia
   Płock, Kolegialna 17     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia diagnostyki zespołu wibracyjnego
   Płock, Kolegialna 17     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Pracownia psychologiczna
   Płock, Kolegialna 17     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Płock, Kolegialna 17     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia badań słuchu
   Płock, Kolegialna 17     
   Pracownia badań słuchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia testów skórnych
   Płock, Kolegialna 17     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Pracownia EEG
   Płock, Kolegialna 17     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Pracownia ENG
   Płock, Kolegialna 17     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Poradnia kardiologiczna
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia psychologiczna
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychologia kliniczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Płock, Kolegialna 17     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt szczepień
   Płock, Kolegialna 17     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chorób zawodowych w Ciechanowie
   Płock, Kolegialna 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób zawodowych w Ostrołęce
   Płock, Kolegialna 17     
   Poradnia chorób zawodowych
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Konsultant ds. higieny pracy
   Płock, Kolegialna 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Laboratorium
   Płock, Kolegialna 17     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chorób zawodowych w Siedlcach
   Płock, Kolegialna 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób zawodowych w Ciechanowie
    Płock, Kolegialna 17     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia chorób zawodowych w Ostrołęce
    Płock, Kolegialna 17     
    Poradnia chorób zawodowych
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Konsultant ds. higieny pracy
    Płock, Kolegialna 17     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Laboratorium
    Płock, Kolegialna 17     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia chorób zawodowych w Siedlcach
    Płock, Kolegialna 17     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie

  Warszawa, leja Wojska Polskiego 25 (mazowieckie / powiat Żoliborz)
  • Poradnia chorób zawodowych
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia dermatologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia konsultacyjna medycyny pracy
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla młodocianych
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla osób wyjeżdżających do tropiku
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia badań czynnościowych układu krążenia
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia psychologiczna
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób płuc
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia badań słuchu
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Pracownia badań słuchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia testów skórnych
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Poradnia foniatryczna
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia dla kierowców
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia diagnostyki zespołu wibracyjnego
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet zabiegowy Punkt szczepień
   Warszawa, leja Wojska Polskiego 25     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Szczepienia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
 • Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu

  Radom, Rodziny Winczewskich 5 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  • Poradnia chorób zawodowych
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia psychologiczna
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia konsultacyjna medycyny pracy
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla kierowców
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla młodocianych
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia badań czynnościowych układu krążenia
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia diagnostyki zespołu wibracyjnego
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia badań słuchu
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Pracownia badań słuchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia testów skórnych
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Pracownia USG
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład rehabilitacji leczniczej
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Zakład rehabilitacji leczniczej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób płuc
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny pracy
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet zabiegowy Punkt szczepień
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Szczepienia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dla osób wyjeżdżających do tropiku
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia fizjologii
   Radom, Rodziny Winczewskich 5     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Laboratorium
    Radom, Rodziny Winczewskich 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia fizjologii
    Radom, Rodziny Winczewskich 5     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy