Mazowieckie Centrum Epileptologii i Neurologii Dziecięcej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Barska 28/30 (02-315 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Ochota
tel.: 22 8256882; 501519412

Jednostki - Mazowieckie Centrum Epileptologii i...

 • Mazowieckie Centrum Epileptologii i Neurologii Dziecięcej

  Warszawa, Barska 28/30 (mazowieckie / powiat Ochota)
  Telefon: 22 8256882; 501519412
  Email: neurocentrum@wp.pl
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Barska 28/30      Telefon: 501519412  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Warszawa, Barska 28/30      Telefon: 501519412  
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, Barska 28/30      Telefon: 501519412  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Pracownia diagnostyczna EEG
   Warszawa, Barska 28/30      Telefon: 501519412  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Barska 28/30     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Barska 28/30     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia genetyczna
   Warszawa, Barska 28/30     
   Poradnia genetyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia padaczki
   Warszawa, Barska 28/30     
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Barska 28/30     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Warszawa, Barska 28/30     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, Barska 28/30     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia autyzmu dzieci
   Warszawa, Barska 28/30     
   Poradnia leczenia nerwic dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia neonatologiczna
   Warszawa, Barska 28/30     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Barska 28/30     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Barska 28/30     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy
   Warszawa, Barska 28/30     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Warszawa, Barska 28/30     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna
   Warszawa, Barska 28/30     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Warszawa, Barska 28/30     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   Warszawa, Barska 28/30     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychoterapii
   Warszawa, Barska 28/30     
   Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia leczenia nerwic
   Warszawa, Barska 28/30     
   Poradnia leczenia nerwic dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychosomatyczna
   Warszawa, Barska 28/30     
   Poradnia psychosomatyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Konsultacyjna poradnia szcepień ochronnych dla dzieci
   Warszawa, Barska 28/30     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci
   • Szczepienia - Pediatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia alergologiczna
    Warszawa, Barska 28/30     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Warszawa, Barska 28/30     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia genetyczna
    Warszawa, Barska 28/30     
    Poradnia genetyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Poradnia padaczki
    Warszawa, Barska 28/30     
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Warszawa, Barska 28/30     
    Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    Warszawa, Barska 28/30     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia pediatryczna
    Warszawa, Barska 28/30     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia autyzmu dzieci
    Warszawa, Barska 28/30     
    Poradnia leczenia nerwic dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia neonatologiczna
    Warszawa, Barska 28/30     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Warszawa, Barska 28/30     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Warszawa, Barska 28/30     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia wad postawy
    Warszawa, Barska 28/30     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia preluksacyjna
    Warszawa, Barska 28/30     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia logopedyczna
    Warszawa, Barska 28/30     
    Poradnia foniatryczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    Warszawa, Barska 28/30     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
    Warszawa, Barska 28/30     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia psychoterapii
    Warszawa, Barska 28/30     
    Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia leczenia nerwic
    Warszawa, Barska 28/30     
    Poradnia leczenia nerwic dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia psychosomatyczna
    Warszawa, Barska 28/30     
    Poradnia psychosomatyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Konsultacyjna poradnia szcepień ochronnych dla dzieci
    Warszawa, Barska 28/30     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci
    • Szczepienia - Pediatria