MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA W EŁKU - OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: ul. Baranki 24 (19-300 Ełk)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Ełk
tel.: 87 620 95 71

Jednostki - MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA W EŁKU -...

 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

  Ełk, ul. Baranki 24 (warmińsko-mazurskie / powiat Ełk)
  Telefon: 87 620 95 52, 87 620 95 54
  Email: biuro-pm@elk.com.pl
  Witryna: www.promedica.elk.com.pl
  • zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy
   Ełk, ul. Baranki 24      Telefon: 87 620 95 54  
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologopedia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

  Ełk, ul. Baranki 24 (warmińsko-mazurskie / powiat Ełk)
  Telefon: 87 620 95 52, 87 620 95 54
  Email: biuro-pm@elk.com.pl
  Witryna: www.promedica.elk.com.pl
  • zakład opiekuńczo-leczniczy
   Ełk, ul. Baranki 24      Telefon: 87 620 95 54  
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Urologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologopedia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne