MEDI-MED Gabinety Lekarskie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Henryka Sienkiewicza 33 (90-114 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Śródmieście
tel.: 42 632 00 05

Jednostki - MEDI-MED Gabinety Lekarskie

 • Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

  Łódź, Henryka Sienkiewicza 33 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  Telefon: 42 632 00 05
  Email: medimed-lodz@wp.pl
  Witryna: www.medimed-lodz.pl
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33      Telefon: 42 632 00 05  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33      Telefon: 42 632 00 05  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33      Telefon: 42 632 00 05  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Diabetologiczna
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33      Telefon: 42 632 00 05  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33      Telefon: 42 632 00 05  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Ginekologii i Położnictwa
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33      Telefon: 42 632 00 05  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33      Telefon: 42 632 00 05  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33      Telefon: 42 632 00 05  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33      Telefon: 42 632 00 05  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Onkologii Klinicznej
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33      Telefon: 42 632 00 05  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33      Telefon: 42 632 00 05  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Poradnia Urologiczna
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33      Telefon: 42 632 00 05  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Urologia
  • Gabinet Zabiegowy
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33      Telefon: 42 632 00 05  
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Wenerologiczna
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Genetyki Medycznej
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Hematologiczna
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Neurologiczna
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Psychologiczna
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
   Poradnia psychologiczna
   • Zdrowie publiczne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Logopedyczna
   Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
   Poradnia logopedyczna
   • Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Chirurgii Plastycznej
    Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
    Poradnia chirurgii plastycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia Dermatologiczna
    Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Wenerologiczna
    Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
    Poradnia wenerologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Genetyki Medycznej
    Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
    Poradnia genetyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Genetyka kliniczna
   • Poradnia Hematologiczna
    Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia Kardiologiczna
    Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • USG - Kardiologia
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
    Poradnia medycyny pracy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Poradnia Neurologiczna
    Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Psychologiczna
    Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
    Poradnia psychologiczna
    • Zdrowie publiczne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Zdrowie publiczne
   • Poradnia Logopedyczna
    Łódź, Henryka Sienkiewicza 33     
    Poradnia logopedyczna
    • Zdrowie publiczne
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne