"Medica" NZOZ (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów) Magdalena Myszkiewicz

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Budowlana 17/19 (93-356 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Górna
tel.: 42 6459319

Jednostki - "Medica" NZOZ (NZOZ, Poradnia Lekarzy...

 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Wólczańska 35 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  • Pracownia diagnostyczna - EKG
   Łódź, Wólczańska 35     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia medycyny rodzinnej
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia geriatryczna
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Punkt szczepień
   Łódź, Wólczańska 35     
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia alergologiczna
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia internistyczna
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia neurologiczna
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia okulistyczna
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia gastrologiczna
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia proktologiczna
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczna - porady i konsultacje
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ortopedyczna - porady i konsultacje
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgiczna- porady i konsultacje
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urologiczna - porady i konultacje
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia laryngologiczna - porady i konultacje
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Punkt pobierania materiałów do badań laboratoryjnych
   Łódź, Wólczańska 35     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet zabiegowy
   Łódź, Wólczańska 35     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia diagnostyki USG
   Łódź, Wólczańska 35     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ortopedyczna dla dzieci
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Łódź, Wólczańska 35     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Łódź, Wólczańska 35     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia

  Łódź, ul. Budowlana 17/19 (łódzkie / powiat Łódź-Górna)
  Telefon: 42 6459319
  • Poradnia ginekologiczna- porady i konsultacje
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia urologiczna - porady i konultacje
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
  • Punkt szczepień
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia okulistyczna
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia laryngologiczna -porady i konsultacje
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia pediatryczna
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia internistyczna
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Łódź, ul. Budowlana 17/19     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pediatryczna
    Łódź, ul. Budowlana 17/19     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Poradnia internistyczna
    Łódź, ul. Budowlana 17/19     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Łódź, ul. Budowlana 17/19     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
    Łódź, ul. Budowlana 17/19     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pracownia fizjoterapii
    Łódź, ul. Budowlana 17/19     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna