Medical Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Okrzei 79 (07-200 Wyszków)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wyszków miasto
tel.: 029 742 84 95

Jednostki - Medical NZOZ

 • "Medical Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

  Wyszków, Okrzei 79 (mazowieckie / powiat Wyszków miasto)
  Telefon: 029 742 84 95
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Wyszków, Okrzei 79      Telefon: 029 7428495  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ortopedyczna
   Wyszków, Okrzei 79      Telefon: 029 7428495  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Wyszków, Okrzei 79      Telefon: 029 7428495  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Wyszków, Okrzei 79      Telefon: 029 7428495  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia laryngologiczna
   Wyszków, Okrzei 79      Telefon: 029 7428495  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Wyszków, Okrzei 79      Telefon: 029 7428495  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna
   Wyszków, Okrzei 79      Telefon: 029 7428495  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia psychologiczna
   Wyszków, Okrzei 79      Telefon: 029 7428495  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Pracownia radiologiczna
   Wyszków, Okrzei 79      Telefon: 029 7428495  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Wyszków, Okrzei 79      Telefon: 029 7428495  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Wyszków, Okrzei 79      Telefon: 029 7428495  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia urologiczna
   Wyszków, Okrzei 79      Telefon: 029 7428495  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Wyszków, Okrzei 79      Telefon: 029 7428495  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Wyszków, Okrzei 79      Telefon: 029 7428495  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Wyszków, Okrzei 79      Telefon: 029 7428495  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Wyszków, Okrzei 79      Telefon: 029 7428495  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Pracownia fizjoterapii
   Wyszków, Okrzei 79      Telefon: 029 7428495  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia lekarza POZ
   Wyszków, Okrzei 79     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Wyszków, Okrzei 79     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna
   Wyszków, Okrzei 79     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wyszków, Okrzei 79     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczna
   Wyszków, Okrzei 79     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wyszków, Okrzei 79     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wyszków, Okrzei 79     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza POZ
    Wyszków, Okrzei 79     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
    Wyszków, Okrzei 79     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Poradnia diabetologiczna
    Wyszków, Okrzei 79     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Wyszków, Okrzei 79     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia ginekologiczna
    Wyszków, Okrzei 79     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Wyszków, Okrzei 79     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia endokrynologiczna
    Wyszków, Okrzei 79     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia