MediCenter Adam Stępniak

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. 3 Maja 15 (99-400 Łowicz)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łowicz
tel.: 46 8378546

Jednostki - MediCenter Adam Stępniak

 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łowicz, Katarzynów 49 (łódzkie / powiat Łowicz)
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Łowicz, Katarzynów 49     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Łowicz, Katarzynów 49     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Łowicz, Katarzynów 49     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Łowicz, Katarzynów 49     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Łowicz, Katarzynów 49     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Łowicz, Katarzynów 49     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Łowicz, Katarzynów 49     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy
   Łowicz, Katarzynów 49     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia medycyny sportu
   Łowicz, Katarzynów 49     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia neurologiczna
   Łowicz, Katarzynów 49     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Łowicz, Katarzynów 49     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Łowicz, Katarzynów 49     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Łowicz, Katarzynów 49     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Zespół leczenia domowego w zakresie rehabilitacji
   Łowicz, Katarzynów 49     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia rehabilitacji dla dzieci
   Łowicz, Katarzynów 49     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łowicz, 3 Maja 13 (łódzkie / powiat Łowicz)
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ortopedyczna
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zespół leczenia domowego w zakresie rehabilitacji
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportu
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia neurologiczna
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Dział (pracownia) hydroterapii
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) krioterapii
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia endokrynologiczna
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia onkologiczna
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Hospicjum domowe
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Dział (pracownia) zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Neurologia
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Reumatologia
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Urologia
  • Poradnia alergologiczna
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia urologiczna
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia USG
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia logopedyczna
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia Rentgenowska
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia reumatologiczna
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia alergologiczna
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Łowicz, 3 Maja 13     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
 • Przychodnia

  Łowicz, ul. 3 Maja 15 (łódzkie / powiat Łowicz)
  Telefon: 46 8378546
  • Poradnia alergologiczna
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Surdologopedia
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet zabiegowy
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia (punkt zaopatrzenia) środków pomocniczych
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Urządzenia medyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe wyroby - Neurologia
  • Pracownia RTG
   Łowicz, ul. 3 Maja 15     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   Łowicz, ul. 3 Maja 15      Telefon: 46 8378546  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ - Nocna i świąteczna pomoc pielęgniarska
   Łowicz, ul. 3 Maja 15      Telefon: 46 8378546  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pracownia Badań Laboratoryjnych
   Łowicz, ul. 3 Maja 15      Telefon: 46 8378546  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   Łowicz, ul. 3 Maja 15      Telefon: 24 2779109  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ - Nocna i świąteczna pomoc pielęgniarska
   Łowicz, ul. 3 Maja 15      Telefon: 24 2779109  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy - Nocna i świąteczna pomoc zdrowotna
   Łowicz, ul. 3 Maja 15      Telefon: 24 2779109  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna