"MEDICOR"Specjalistyczne Poradnie Lekarsko - Stomatologiczne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kraszewskiego 11 (62-041 Puszczykowo)
powiat: Puszczykowo
tel.: 61 898 40 79

Jednostki - "MEDICOR"Specjalistyczne Poradnie...

 • "MEDICOR" Spcjalistyczne Poradnie Lekarsko- Stomatologiczne

  Puszczykowo, Kraszewskiego 11
  Telefon: 61 898 40 79
  • Poradnia ortopedyczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11      Telefon: 61 898 42 22  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia dermatologiczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia okulistyczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgiczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia reumatologiczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia internistyczna o profilu kardiologicznym
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia leczenia bólu
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11      Telefon: 61 898 42 22  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia medycyny pracy
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia alergologiczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11      Telefon: 61 898 42 22  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia audiologii i zaburzeń słuchu
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11      Telefon: 61 898 42 22  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Pracownia ultrasonograficzna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia diabetologiczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11      Telefon: 61 898 42 22  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Pediatryczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Punkt szczepień
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurochirurgia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radioterapia onkologiczna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia badań urodynamicznych
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia logopedyczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Punkt pobrań
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia diabetologiczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia onkologiczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Laboratorium Analityczne
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii jednego dnia
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
   Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia diabetologiczna
    Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia psychiatryczna
    Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia onkologiczna
    Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Gabinet położnej środowiskowej
    Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
    Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Laboratorium Analityczne
    Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia chirurgii jednego dnia
    Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
    Puszczykowo, Kraszewskiego 11     
    Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
 • "MEDICOR" Specjalistyczne Poradnie Lekarsko-Stomatologiczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Murowana Goślina, Dworcowa 10 (wielkopolskie / powiat Murowana Goślina miasto)
  • Poradnia chirurgiczna
   Murowana Goślina, Dworcowa 10     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Murowana Goślina, Dworcowa 10     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia ortopedyczna
   Murowana Goślina, Dworcowa 10     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Murowana Goślina, Dworcowa 10     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Murowana Goślina, Dworcowa 10     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Murowana Goślina, Dworcowa 10     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pradnia okulistyczna
   Murowana Goślina, Dworcowa 10     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Murowana Goślina, Dworcowa 10     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
 • "MEDICOR" Specjalistyczne Poradnie Lekarsko-Stomatologiczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kórnik, Poznańska 34 A (wielkopolskie / powiat Kórnik miasto)
  • Poradnia ortopedyczna
   Kórnik, Poznańska 34 A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurologiczna
   Kórnik, Poznańska 34 A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Kórnik, Poznańska 34 A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Kórnik, Poznańska 34 A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Kórnik, Poznańska 34 A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
 • "MEDICOR" Specjalistyczne Poradnie Lekarsko-Stomatologiczne

  Stęszew, Piotra Skargi 22 (wielkopolskie / powiat Stęszew miasto)
  • Poradnia chirurgiczna
   Stęszew, Piotra Skargi 22     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna
   Stęszew, Piotra Skargi 22     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Stęszew, Piotra Skargi 22     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Stęszew, Piotra Skargi 22     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Stęszew, Piotra Skargi 22     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Stęszew, Piotra Skargi 22     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
 • "MEDICOR" Specjalistyczne Poradnie Lekarsko-Stomatologiczne

  Kostrzyn Wlkp., Braci Drzewieckich 1 (wielkopolskie / powiat Kostrzyn miasto)
  Telefon: 61 817 89 99
  • Poradnia laryngologiczna
   Kostrzyn Wlkp., Braci Drzewieckich 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Kostrzyn Wlkp., Braci Drzewieckich 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgiczna
   Kostrzyn Wlkp., Braci Drzewieckich 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna
   Kostrzyn Wlkp., Braci Drzewieckich 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Kostrzyn Wlkp., Braci Drzewieckich 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Kostrzyn Wlkp., Braci Drzewieckich 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
 • "MEDICOR" Specjalistyczne Poradnie Lekarsko-Stomatologiczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Poznań, Szewska 5/6 (wielkopolskie / powiat Poznań-Stare Miasto)
  • Poradnia psychologiczna
   Poznań, Szewska 5/6     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna