"MEDICUS KULKA HOLDING" dr n.med. Krzysztof Kulka

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Mszan Górna 401 (34-733 Mszana Górna)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Mszana Dolna
tel.: 18 331-52-02

Jednostki - "MEDICUS KULKA HOLDING" dr n.med....

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS KULKA HOLDING" dr n.med. Krzysztof Kulka

  Mszana Górna, 401 (małopolskie / powiat Mszana Dolna)
  Telefon: 18 331-52-02
  Email: K.Kulka@interia.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia kardiologiczna
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia alergologiczna
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia urologiczna
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Dział fizykoterapii
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia logopedyczna
   Mszana Górna, 401     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet fizjoterapii
   Mszana Górna, 401      Telefon: 18 331-52-02  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Mszana Górna, 401     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ortopedyczna
   Mszana Górna, 401     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia bólu
   Mszana Górna, 401     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Mszana Górna, 401     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Mszana Górna, 401     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Mszana Górna, 401     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia internistyczna
   Mszana Górna, 401     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Mszana Górna, 401     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia onkologiczna
   Mszana Górna, 401     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia okulistyczna
   Mszana Górna, 401     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Mszana Górna, 401     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia ortopedyczna
    Mszana Górna, 401     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia leczenia bólu
    Mszana Górna, 401     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Mszana Górna, 401     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia psychiatryczna
    Mszana Górna, 401     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychologiczna
    Mszana Górna, 401     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia internistyczna
    Mszana Górna, 401     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia pediatryczna
    Mszana Górna, 401     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia onkologiczna
    Mszana Górna, 401     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia okulistyczna
    Mszana Górna, 401     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
 • Ośrodek Zdrowia w Bystrej

  Bystra, 353A (małopolskie / powiat Bystra-Sidzina)
  Telefon: 18 268-10-24
  Email: K.Kulka@interia.pl
  • Poradnia POZ
   Bystra, 353A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna
   Bystra, 353A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia logopedyczna
   Bystra, 353A     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Bystra, 353A     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia urologiczna
   Bystra, 353A     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Bystra, 353A     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia kardiologiczna
   Bystra, 353A     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Bystra, 353A     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia dermatologiczna
   Bystra, 353A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Bystra, 353A     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet zabiegowy
   Bystra, 353A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
  • Poradnia alergologiczna
   Bystra, 353A     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Bystra, 353A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Bystra, 353A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Bystra, 353A     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Bystra, 353A     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia kinezyterapii
   Bystra, 353A     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Bystra, 353A     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Bystra, 353A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Bystra, 353A     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Bystra, 353A     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Bystra, 353A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet fizjoterapii
   Bystra, 353A     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia psychologiczna
   Bystra, 353A     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chirurgiczno-ortopedyczna
   Bystra, 353A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Bystra, 353A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia psychologiczna
    Bystra, 353A     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia chirurgiczno-ortopedyczna
    Bystra, 353A     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Bystra, 353A     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna