MEDICUS s. c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyka

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Dworcowa 22 (34-300 Żywiec)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Żywiec
tel.: 33 8613677, 8613678

Jednostki - MEDICUS s. c. NZOZ Specjalistyka

 • MEDICUS s. c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyka

  Żywiec, ul. Dworcowa 22 (śląskie / powiat Żywiec)
  Telefon: 33 8613677, 8613678
  Email: medicus_zywiec@poczta.onet.pl
  Witryna: www.medicus-zywiec.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia medycyny pracy
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia proktologiczna
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ortopedyczno-urazowa
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia preluksacyjna
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób naczyń
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia logopedyczna
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół leczenia środowiskowego domowego
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia kardiologiczna
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia alergologiczna
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia okulistyczna
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia endoskopii
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613678, 8613677  
   Pracownia endoskopii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Punkt szczepień
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Szczepienia
  • Pracownia RTG
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Leczenie dzienne w zakresie chorób wewnętrznych
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
  • Leczenie dzienne w zakresie gastroenterologii
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradni ginekologiczno-położniczej
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradni ortopedyczno - urazowej
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradni chirurgii dziecięcej
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradni proktologicznej
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradni chirurgii ogólnej
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradni okulistycznej
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradni laryngologicznej
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradni urologicznej
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia chorób sutka/poradnia profilaktyki chorób sutka
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradni gastroenterologicznej
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
  • Dział Szkoleń i Promocji Zdrowia
   Żywiec, ul. Dworcowa 22      Telefon: 33 8613677, 8613678  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia hepatologiczna
   Żywiec, ul. Dworcowa 22     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Żywiec, ul. Dworcowa 22     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia hepatologiczna
    Żywiec, ul. Dworcowa 22     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia nefrologiczna
    Żywiec, ul. Dworcowa 22     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia