"MEDIKA" Usługi Medyczne Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Kuźnicka 1 (72-010 Police)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: Police miasto
tel.: 91/884-88-88

Jednostki - "MEDIKA" Usługi Medyczne Sp. z o.o.

 • "MEDIKA" Usługi Medyczne Spółka z o.o.

  Police, ul. Kuźnicka 1 (zachodniopomorskie / powiat Police miasto)
  Telefon: 91/884-88-88
  Email: sekretariat@medika.pl
  Witryna: www.medika.pl
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dermatologiczna
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/317-45-17  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia stomatologiczna
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia alergologiczna
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet USG
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział fizjoterapii
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Laboratorium analityczne - punkt pobrań
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet EKG
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet mammografii
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/317-45-17  
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet RTG
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia psychologiczna
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia endokrynologiczna
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/317-45-17  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (nocna i świąteczna opieka lekarska)
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (nocna i świąteczna opieka pielęgniarska)
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologii zachowawczej
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
  • Poradnia ortodoncji
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Zespół transportu sanitarnego
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/884-88-88  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Police, ul. Kuźnicka 1      Telefon: 91/317-45-17  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDIKA" Usługi Medyczne Sp. z o.o. - Filia: Szczecin ul. Staromłyńska Jednostka już nie funkcjonuje!

  Szczecin, Staromłyńska 21/26 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Szczecin, Staromłyńska 21/26     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Szczecin, Staromłyńska 21/26     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna
   Szczecin, Staromłyńska 21/26     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Szczecin, Staromłyńska 21/26     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia alergologiczna
   Szczecin, Staromłyńska 21/26     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia logopedyczna
   Szczecin, Staromłyńska 21/26     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet zabiegowy
   Szczecin, Staromłyńska 21/26     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • "MEDIKA" Usługi Medyczne Sp. z o.o.

  Police, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A (zachodniopomorskie / powiat Police miasto)
  Telefon: 91/317-45-17
  Email: sekretariat@medika.pl
  Witryna: www.medika.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Police, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: 91/317-45-17  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Police, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: 91/317-45-17  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna
   Police, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: 91/317-45-17  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Police, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: 91/317-45-17  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Police, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: 91/317-45-17  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna
   Police, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: 91/317-45-17  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy
   Police, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: 91/312-88-60  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia żywienia
   Police, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: 91/312-88-60  
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Police, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A      Telefon: 91 312-88-60  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Police, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Police, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    Police, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    Police, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 29 A     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna