MEDIKOOL CENTRUM ZDROWIA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Mickiewicza 42 ( Skoczów)
powiat: Skoczów miasto
tel.: 33 85 57 755

Jednostki - MEDIKOOL CENTRUM ZDROWIA

 • MEDIKOOL CENTRUM ZDROWIA

  Skoczów, ul. Mickiewicza 42 (śląskie / powiat Skoczów miasto)
  Telefon: 33 85 57 755
  Email: barbara.randa@medikool.pl
  Witryna: www.medikool.pl
  • Poradnia pulmonologiczna
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 33 260  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 33 260  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 33 260  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
  • Pracownia kinezyterapii
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 33 260  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 33 260  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 33 260  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 33 260  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia medycyny pracy
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia laryngologiczna
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Poradnia pulmonologiczna
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia neurologiczna
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny z punktem szczepień
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Szczepienia
  • Pracownia RTG
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział fizjoterapii
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Dział masażu leczniczego
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia urologiczna
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia proktologiczna
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia alergologii dla dzieci
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci i dorosłych
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci i dorosłych
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia nefrologii dla dzieci
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia neurologii dla dzieci
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
  • Poradnia onkologiczna dla dzieci
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci i dorosłych
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologii
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia psychologiczna
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Dział fizjoterapii
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 33 260  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia preluksacyjna
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia onkologiczna
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
  • Pracownia USG
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Pracownia USG
   • USG
  • Poradnia nefrologiczna
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci i dorosłych
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia fizykoterapii
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet położnej POZ
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia alergologiczna dla dorosłych
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Gabinet zabiegowy do podawania cytostatyków
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
  • Dział kinezyterapii
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział hydroterapii
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział krioterapii
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział balneoterapii
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia urodynamiki
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Pracownia urodynamiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny z punktem szczepień
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Szczepienia
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej POZ
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42      Telefon: 33 85 57 755  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
  • Dzienny ośrodek rehabilitacji ogólnoustrojowej
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chorób naczyń
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Angiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Angiologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci i dorosłych
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia odwykowa
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia EEG
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
  • Gabinet pielęgniarki szkolnej
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia schorzeń sutka
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Dzienny ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
  • Dzienny ośrodek rehabilitacji neurologicznej
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
  • Pracownia endoskopii
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Dzienny Oddział Onkologiczny (chemioterapii)
   Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgii dziecięcej
    Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
   • Dzienny ośrodek rehabilitacji ogólnoustrojowej
    Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia stomatologiczna
    Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia chorób naczyń
    Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Angiologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Angiologia
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Poradnia dermatologiczna dla dzieci i dorosłych
    Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia odwykowa
    Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pracownia EEG
    Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
   • Gabinet pielęgniarki szkolnej
    Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia schorzeń sutka
    Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Dzienny ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
    Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Dzienny ośrodek rehabilitacji neurologicznej
    Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Pracownia endoskopii
    Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Dzienny Oddział Onkologiczny (chemioterapii)
    Skoczów, ul. Mickiewicza 42     
    Poradnia chemioterapii
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna