MediPark Centrum Diagnostyki i Terapii Dzieci

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Obrzeżna 5 (02-691 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Mokotów

Jednostki - MediPark Centrum Diagnostyki i...

 • MediPark Centrum Diagnostyki i Terapii Dzieci

  Warszawa, ul. Obrzeżna 5 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 22 3291301
  Email: office@medipark.pl
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hematologiczna
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia nefrologiczna
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia onkologiczna
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia chorób płuc
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neonatologiczna
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologopedia
   • Leczenie ambulatoryjne - Surdologopedia
  • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia psychologiczna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia żywieniowa
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Poradnia żywieniowa
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe - pracownia EEG
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo epidemiologiczne
  • Punkt szczepień
   Warszawa, ul. Obrzeżna 5     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Epidemiologia