"Medycyna Jarzębiny" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Indiry Gandhi 35 (02-776 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Ursynów
tel.: 22 612-34-63

Jednostki - "Medycyna Jarzębiny" NZOZ

 • "Medycyna Jarzębiny" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Warszawa, ul. Indiry Gandhi 35 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 22 612-34-63
  Email: mbalicka@live.com
  Witryna: www.stomatologiajarzebiny.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, ul. Indiry Gandhi 35      Telefon: 226123463  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Warszawa, ul. Indiry Gandhi 35      Telefon: 226123463  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia protetyki stomatologicznej (bez pracowni)
   Warszawa, ul. Indiry Gandhi 35      Telefon: 226123463  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dorosłych (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym)
   Warszawa, ul. Indiry Gandhi 35      Telefon: 226123463  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia ortodontyczna
   Warszawa, ul. Indiry Gandhi 35      Telefon: 226123463  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortodoncja
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej (rtg stomatologiczne)
   Warszawa, ul. Indiry Gandhi 35      Telefon: 226123463  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, ul. Indiry Gandhi 35     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, ul. Indiry Gandhi 35     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, ul. Indiry Gandhi 35     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia laryngologiczna
   Warszawa, ul. Indiry Gandhi 35     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dermatologiczna
    Warszawa, ul. Indiry Gandhi 35     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Warszawa, ul. Indiry Gandhi 35     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia pediatryczna
    Warszawa, ul. Indiry Gandhi 35     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Poradnia laryngologiczna
    Warszawa, ul. Indiry Gandhi 35     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia