MEDYK - LEKARZE SPECJALIŚCI

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Traugutta 13 (13-100 Nidzica)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Nidzica miasto
tel.: 89 625 61 34

Jednostki - MEDYK - LEKARZE SPECJALIŚCI

 • MEDYK - LEKARZE SPECJALIŚCI

  Nidzica, ul. Traugutta 13 (warmińsko-mazurskie / powiat Nidzica miasto)
  Telefon: 89 625 61 34
  Email: nzpozmedyknidzica@poczta.onet.pl
  • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 61 34  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki poz
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 61 34  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet położnej poz
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 61 34  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Położnictwo rodzinne
  • poradnia rehabilitacyjna
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 61 34  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 61 34  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 61 34  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • poradnia lekarza poz
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 61 34  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 61 34  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Nidzica, ul. Traugutta 13      Telefon: 89 625 61 34  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Nidzica, ul. Traugutta 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
    Nidzica, ul. Traugutta 13     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna