Medyk

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: os. Księcia Władysława 27 (44-240 Żory)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Żory
tel.: 32 4341355

Jednostki - Medyk

 • MEDYK

  Żory, os. Księcia Władysława 27 (śląskie / powiat M. Żory)
  Telefon: 32 4341355
  • Poradnia POZ
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia gastrologiczna dla dorosłych
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia gastrologiczna dla dzieci
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób tarczycy
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia logopedyczna
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia USG i kapilaroskopii
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt szczepień i pokój zabiegowy
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Punkt szczepień
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Szczepienia
  • Poradnia kardiologiczna
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia nefrologiczna
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia proktologiczna
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia pulmonologiczna
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia urologiczna
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neonatologiczna
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Laboratorium analityczne
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia EKG
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia endokrynologiczna
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia alergologiczna
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia chirurgiczna chorób piersi
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   Żory, os. Księcia Władysława 27     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Pracownia RTG
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Żory, os. Księcia Władysława 27      Telefon: 32 4341355  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia gastroskopii
   Żory, os. Księcia Władysława 27     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia kolonoskopii
   Żory, os. Księcia Władysława 27     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia EKG
   Żory, os. Księcia Władysława 27     
   Pracownie inne
  • Pracownia RTG
   Żory, os. Księcia Władysława 27     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Chirurgia krótkoterminowa w zakresie chirurgii ogólnej
   Żory, os. Księcia Władysława 27     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia gastroskopii
    Żory, os. Księcia Władysława 27     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Pracownia kolonoskopii
    Żory, os. Księcia Władysława 27     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Pracownia EKG
    Żory, os. Księcia Władysława 27     
    Pracownie inne
   • Pracownia RTG
    Żory, os. Księcia Władysława 27     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Chirurgia krótkoterminowa w zakresie chirurgii ogólnej
    Żory, os. Księcia Władysława 27     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
 • MEDYK

  Żory, ul. Gwarków 3 (śląskie / powiat M. Żory)
  Telefon: 32 4358606
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Żory, ul. Gwarków 3      Telefon: 32 4358606  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia gastrologiczna
   Żory, ul. Gwarków 3      Telefon: 32 4358606  
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Żory, ul. Gwarków 3      Telefon: 32 4358606  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia gastroskopii
   Żory, ul. Gwarków 3      Telefon: 32 4358606  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia kolonoskopii
   Żory, ul. Gwarków 3      Telefon: 32 4358606  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Żory, ul. Gwarków 3      Telefon: 32 4358606  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
 • MEDYK

  Żory, ul. Osińska 2 (śląskie / powiat M. Żory)
  Telefon: 32 4698060
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Żory, ul. Osińska 2      Telefon: 32 4698060  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia chirurgiczna
   Żory, ul. Osińska 2      Telefon: 32 4698060  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ginekologiczna
   Żory, ul. Osińska 2      Telefon: 32 4698060  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Żory, ul. Osińska 2      Telefon: 32 4698060  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Żory, ul. Osińska 2      Telefon: 32 4698060  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia urologiczna
   Żory, ul. Osińska 2      Telefon: 32 4698060  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia proktologiczna
   Żory, ul. Osińska 2      Telefon: 32 4698060  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna