MEKMED Przychodnia Lekarska

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Panewnicka 5 (40-709 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 25 27 378 601 304939

Jednostki - MEKMED Przychodnia Lekarska

 • MEKMED Przychodnia Lekarska

  Katowice, ul. Panewnicka 5 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 25 27 378
  Email: przychodnia@mekmed.pl
  Witryna: www.mekmed.pl
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurochirurgii
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia neurologii
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologii
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyki
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologii
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia pediatrii
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia anestezjologii
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet pielęgniarski
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt pobierania krwi
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet USG, EKG
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia proktologii
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna leczenia zeza
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurochirurgii dziecięcej (konsultacje)
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia okulistyki dziecięcej
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 252 73 78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 252 73 78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 252 73 78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Katowice, ul. Panewnicka 5      Telefon: 32 25 27 378  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia ginekologii i położnictwa
   Katowice, ul. Panewnicka 5     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endoskopii
   Katowice, ul. Panewnicka 5     
   Pracownie inne
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Chirurgia krótkoterminowa w zakresie chirurgii ogólnej
   Katowice, ul. Panewnicka 5     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Poradnia diabetologiczna
   Katowice, ul. Panewnicka 5     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Katowice, ul. Panewnicka 5     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologii
   Katowice, ul. Panewnicka 5     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia alergologii
   Katowice, ul. Panewnicka 5     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologii dziecięcej
   Katowice, ul. Panewnicka 5     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, ul. Panewnicka 5     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia foniatryczna
   Katowice, ul. Panewnicka 5     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, ul. Panewnicka 5     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia proktologiczna
   Katowice, ul. Panewnicka 5     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   Katowice, ul. Panewnicka 5     
   Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, ul. Panewnicka 5     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Katowice, ul. Panewnicka 5     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Oddział chirurgii krótkoterminowej
   Katowice, ul. Panewnicka 5     
   Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ginekologii i położnictwa
    Katowice, ul. Panewnicka 5     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia endoskopii
    Katowice, ul. Panewnicka 5     
    Pracownie inne
    • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Chirurgia krótkoterminowa w zakresie chirurgii ogólnej
    Katowice, ul. Panewnicka 5     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Poradnia diabetologiczna
    Katowice, ul. Panewnicka 5     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia patologii ciąży
    Katowice, ul. Panewnicka 5     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia urologii
    Katowice, ul. Panewnicka 5     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia alergologii
    Katowice, ul. Panewnicka 5     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergologii dziecięcej
    Katowice, ul. Panewnicka 5     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Katowice, ul. Panewnicka 5     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia foniatryczna
    Katowice, ul. Panewnicka 5     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Katowice, ul. Panewnicka 5     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia proktologiczna
    Katowice, ul. Panewnicka 5     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
    Katowice, ul. Panewnicka 5     
    Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia okulistyczna
    Katowice, ul. Panewnicka 5     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia okulistyczna dla dzieci
    Katowice, ul. Panewnicka 5     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oddział chirurgii krótkoterminowej
    Katowice, ul. Panewnicka 5     
    Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
 • Centrum Medyczne Gliwice Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gliwice, Gruszczyńskiego 2 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  • Poradnia medycyny pracy
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Poradnia lekarza POZ
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobierania krwi
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia otolaryngologii
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyki
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologii
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologii i położnictwa
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologii
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia alergologii
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologii dziecięcej
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia okulistyki dziecięcej
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia urologii
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia pediatrii
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia reumatologiczna
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia pulmonologiczna
   Gliwice, Gruszczyńskiego 2     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc