Mieczysław Graca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "GRACA-MED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Długa 39 (28-305 Sobków)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Sobków
tel.: 41 277 16 27

Jednostki - Mieczysław Graca NZOZ "GRACA-MED"

 • Przychodnia

  Sobków, Długa 39 (świętokrzyskie / powiat Sobków)
  Telefon: 41 277 16 27
  • Poradnia Lekarza POZ
   Sobków, Długa 39     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Sobków, Długa 39     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Sobków, Długa 39     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Sobków, Długa 39     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Sobków, Długa 39     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Sobków, Długa 39     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Sobków, Długa 39     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
   Sobków, Długa 39     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Sobków, Długa 39     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Sobków, Długa 39     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Sobków, Długa 39     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Sobków, Długa 39     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Sobków, Długa 39     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Sobków, Długa 39     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Sobków, Długa 39      Telefon: 41 277 16 27  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Sobków, Długa 39      Telefon: 41 277 16 27  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna