Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy - grupa "Medincus"

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Mokra 7 (05-830 Kajetany)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Nadarzyn

Jednostki - Międzynarodowe Centrum Słuchu i...

 • Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy - grupa "Medincus"

  Kajetany, Mokra 7 (mazowieckie / powiat Nadarzyn)
  Telefon: 22 8878612
  Email: sekretariat@csim.pl
  • Gabinet zabiegowy
   Kajetany, Mokra 7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Punkt pobrań
   Kajetany, Mokra 7     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   • Badania laboratoryjne - Audiologia i foniatria
   • Badania laboratoryjne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Oddział otolaryngologiczny
   Kajetany, Mokra 7     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Tomografia komputerowa - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
   • Inne - Otorynolaryngologia
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
   • Urządzenia medyczne - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Oddział otolaryngologiczny dla dzieci
   Kajetany, Mokra 7     
   Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Tomografia komputerowa - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Inne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Urządzenia medyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział audiologiczno-foniatryczny
   Kajetany, Mokra 7     
   Oddział audiologiczno-foniatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja dzienna - Audiologia i foniatria
   • Endoskopia - Audiologia i foniatria
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
   • Inne - Otorynolaryngologia
   • Inne - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Oddział audiologiczno-foniatryczny dla dzieci
   Kajetany, Mokra 7     
   Oddział audiologiczno-foniatryczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Rehabilitacja stacjonarna - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja dzienna - Audiologia i foniatria
   • Endoskopia - Audiologia i foniatria
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Inne - Audiologia i foniatria
   • Inne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Oddział rehabilitacyjny
   Kajetany, Mokra 7     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja dzienna - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
   Kajetany, Mokra 7     
   Oddział audiologiczno-foniatryczny dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja dzienna - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Blok operacyjny
   Kajetany, Mokra 7     
   Blok operacyjny
   • Usługi lecznicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Usługi lecznicze - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Tomografia komputerowa - Otorynolaryngologia
   • Tomografia komputerowa - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
   • Inne - Otorynolaryngologia
   • Inne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
   • Urządzenia medyczne - Otorynolaryngologia
   • Urządzenia medyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Izba przyjęć szpitalna
   Kajetany, Mokra 7     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Izba przyjęć szpitalna dla dzieci
   Kajetany, Mokra 7     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział chirurgiczny ogólny
   Kajetany, Mokra 7     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
  • Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Kajetany, Mokra 7     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
  • Oddział chirurgii plastycznej
   Kajetany, Mokra 7     
   Oddział chirurgii plastycznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia plastyczna
  • Oddział chirurgii plastycznej dla dzieci
   Kajetany, Mokra 7     
   Oddział chirurgii plastycznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia plastyczna
  • Oddział okulistyczny
   Kajetany, Mokra 7     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
  • Oddział okulistyczny dla dzieci
   Kajetany, Mokra 7     
   Oddział okulistyczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
  • Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   Kajetany, Mokra 7     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci
   Kajetany, Mokra 7     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Pracownia badań endoskopowych
   Kajetany, Mokra 7     
   Pracownia endoskopii
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Endoskopia - Audiologia i foniatria
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
  • Pracownia badań endoskopowych - dla dzieci
   Kajetany, Mokra 7     
   Pracownia endoskopii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Endoskopia - Audiologia i foniatria
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
  • Dział farmacji szpitalnej
   Kajetany, Mokra 7      Telefon: 22 8878612  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Dostarczanie produktów leczniczych lub wyrobów1) dla pacjentów ambulatoryjnych