Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska im. prof. Ernesta Jokla i prof. sir Ludwika Guttmanna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Paderewskiego 35 (51-612 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Śródmieście
tel.: 071 347-33-00

Jednostki - Międzywojewódzka Przychodnia...

 • Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska im. prof. Ernesta Jokla i prof. sir Ludwika Guttmanna

  Wrocław, Paderewskiego 35 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  Telefon: 071 347-33-00
  Email: przychodnia@awf.wroc.pl
  • Poradnia chirurgiczna
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Paderewskiego 35     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia laryngologiczna
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wrocław, Paderewskiego 35     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia radiologiczna
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wrocław, Paderewskiego 35     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia ortopedyczna
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ginekologiczna
   Wrocław, Paderewskiego 35     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet masażysty
   Wrocław, Paderewskiego 35     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia POZ
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny sportowej
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia leczenia bólu
   Wrocław, Paderewskiego 35     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Wrocław, Paderewskiego 35     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Wrocław, Paderewskiego 35     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Paderewskiego 35     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Pracownia MR
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia wad postawy
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia promocji zdrowia
   Wrocław, Paderewskiego 35     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia stomatologiczna dla osób upośledzonych
   Wrocław, Paderewskiego 35     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna
   Wrocław, Paderewskiego 35     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Ambulatorium ogólne
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Ambulatorium ogólne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna
   Wrocław, Paderewskiego 35     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pracownia RTG
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet zabiegowy
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Paderewskiego 35      Telefon: 71/3483734  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia internistyczna
   Wrocław, Paderewskiego 35     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Wrocław, Paderewskiego 35     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia internistyczna
    Wrocław, Paderewskiego 35     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Wrocław, Paderewskiego 35     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna