MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR IV NZOZ

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A. (33-100 Tarnów)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: M. Tarnów
tel.: 14 68 88 181 do 3

Jednostki - MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR IV NZOZ

 • Miejska Przychodnia Lekarska Nr IV NZOZ

  Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A. (małopolskie / powiat M. Tarnów)
  Telefon: 14 68 88 181 do 3
  Email: czworka@post.pl
  Witryna: nzozczworka.pl
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.      Telefon: 14 68 88 181 do 3  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.      Telefon: 14 68 88 181 do 3  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.      Telefon: 14 68 88 181 do 3  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej nr 5
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.      Telefon: 14 65 57 373  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Szkół Plastycznych
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.      Telefon: 14 62 22 141  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Szkół Medycznych
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.      Telefon: 14 65 59 197  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.      Telefon: 14 63 61 078  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.      Telefon: 14 62 20 075  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Społecznej Szkole Podstawowej
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.      Telefon: 14 62 17 243  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Niepublicznej Niepłatnej Szkole Podstawowej
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.      Telefon: 14 62 17 511  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przy Niepublicznym Niepłatnym Gimnazjum
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.      Telefon: 14 62 17 511  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.      Telefon: 14 68 88 181 do 3  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.      Telefon: 14 68 88 181 do 3  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.      Telefon: 14 68 88 181 do 3  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.      Telefon: 14 68 88 181 do 3  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Zespół transportu sanitarnego
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.      Telefon: 14 68 88 181 do 3  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Nocna i świąteczna Opieka Zdrowotna
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.      Telefon: 14 68 88 181 do 3  
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy szkole podstawowej nr 4
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy szkole podstawowej nr 12
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy szkole podstawowej nr 6
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy szkole podstawowej nr 7
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkonej przy szkole podstawowej nr 10
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkonej przy szkole podstawowej nr 14
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy szkole podstawowej nr 15
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy gimnazjum nr 2
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy gimnazjum nr 3
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy gimnazjum nr 6
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia logopedyczna
   Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej przy szkole podstawowej nr 4
    Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej przy szkole podstawowej nr 12
    Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej przy szkole podstawowej nr 6
    Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej przy szkole podstawowej nr 7
    Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkonej przy szkole podstawowej nr 10
    Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkonej przy szkole podstawowej nr 14
    Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej przy szkole podstawowej nr 15
    Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej przy gimnazjum nr 2
    Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej przy gimnazjum nr 3
    Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej przy gimnazjum nr 6
    Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Poradnia logopedyczna
    Tarnów, OS. OSIEDLE 25-LECIA PRL 3A.     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria