Miejska Przychodnia "Nowe Rokicie"

adres: Cieszkowskiego 6 (93-504 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Górna
tel.: (0-42) 689-11-59

Jednostki - Miejska Przychodnia "Nowe Rokicie"

 • Przychodnia

  Łódź, Cieszkowskiego 6 (łódzkie / powiat Łódź-Górna)
  Telefon: (0-42) 689-11-59
  Email: nowe_rokicie2003@onet.pl
  • Poradnia lekarza poz dla dorosłych
   Łódź, Cieszkowskiego 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łódź, Cieszkowskiego 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Łódź, Cieszkowskiego 6     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Inna - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Łódź, Cieszkowskiego 6     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Łódź, Cieszkowskiego 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łódź, Cieszkowskiego 6     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Inna - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Łódź, Cieszkowskiego 6     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Dział fizjoterapii
   Łódź, Cieszkowskiego 6     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii
   Łódź, Cieszkowskiego 6     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego
   Łódź, Cieszkowskiego 6     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt szczepień
   Łódź, Cieszkowskiego 6     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy
   Łódź, Cieszkowskiego 6     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Inna - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Łódź, Cieszkowskiego 6     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Łódź, Cieszkowskiego 6     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Łódź, Cieszkowskiego 6     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Łódź, Cieszkowskiego 6     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Łódź, Cieszkowskiego 6     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Łódź, Cieszkowskiego 6     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Łódź, Cieszkowskiego 6     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Łódź, Cieszkowskiego 6     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Łódź, Cieszkowskiego 6     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
    • Szczepienia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Łódź, Cieszkowskiego 6     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna