MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ŚWIEBODZICACH

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. ALEJE LIPOWE 15 ( Świebodzice)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Świebodzice
tel.: 74 664-59-54

Jednostki - MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W...

 • SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach

  Świebodzice, leja Lipowe 15 (dolnośląskie / powiat Świebodzice)
  Telefon: 74 645954
  Email: mos@swiebodzice.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645951,74 6645952,74 6645956  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645956,74 6645956  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645951, 74 6645952  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia kardiologiczna
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645951, 74 6645952  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645958  
   Poradnia medycyny pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645951, 74 6645952  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645951, 74 6645952  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645951, 74 6645952  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645951, 74 6645952, 74 6645961  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645951, 74 6645952, 74 6645965  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645951, 74 6645952, 74 6645965  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645951, 74 6645952  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645951, 74 6645952  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645959  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645951, 74 6645952  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645951, 74 6645952  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia USG
   Świebodzice, leja Lipowe 15     
   Pracownia USG
   • USG - Zdrowie publiczne
  • Inne pracownie diagnostyczne i zabiegowe
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645958  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645951, 74 6645952  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet zabiegowy
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645962  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Punkt szczepień
   Świebodzice, leja Lipowe 15      Telefon: 74 6645956  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia alergologiczna
   Świebodzice, leja Lipowe 15     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Świebodzice, leja Lipowe 15     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Świebodzice, leja Lipowe 15     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia onkologiczna
   Świebodzice, leja Lipowe 15     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Świebodzice, leja Lipowe 15     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Świebodzice, leja Lipowe 15     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pediatryczna
   Świebodzice, leja Lipowe 15     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Świebodzice, leja Lipowe 15     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia jaskry
   Świebodzice, leja Lipowe 15     
  • Poradnia leczenia zeza
   Świebodzice, leja Lipowe 15     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna
   Świebodzice, leja Lipowe 15     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnie inne
   Świebodzice, leja Lipowe 15     
  • Pracownie diagnostyczne
   Świebodzice, leja Lipowe 15     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Pracownie inne
   Świebodzice, leja Lipowe 15     
  • Gabinet zabiegowy
   Świebodzice, leja Lipowe 15     
  • Punkt szczepień
   Świebodzice, leja Lipowe 15     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownie diagnostyczne
   Świebodzice, leja Lipowe 15     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia alergologiczna
    Świebodzice, leja Lipowe 15     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Świebodzice, leja Lipowe 15     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Świebodzice, leja Lipowe 15     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia onkologiczna
    Świebodzice, leja Lipowe 15     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia reumatologiczna
    Świebodzice, leja Lipowe 15     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Świebodzice, leja Lipowe 15     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia pediatryczna
    Świebodzice, leja Lipowe 15     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Świebodzice, leja Lipowe 15     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia leczenia jaskry
    Świebodzice, leja Lipowe 15     
   • Poradnia leczenia zeza
    Świebodzice, leja Lipowe 15     
    Poradnia leczenia zeza
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia stomatologiczna
    Świebodzice, leja Lipowe 15     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnie inne
    Świebodzice, leja Lipowe 15     
   • Pracownie diagnostyczne
    Świebodzice, leja Lipowe 15     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pracownie inne
    Świebodzice, leja Lipowe 15     
   • Gabinet zabiegowy
    Świebodzice, leja Lipowe 15     
   • Punkt szczepień
    Świebodzice, leja Lipowe 15     
    Punkt szczepień
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pracownie diagnostyczne
    Świebodzice, leja Lipowe 15     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna