Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wołyńska 11 (22-100 Chełm)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Chełm
tel.: 82 563-05-19

Jednostki - Miejski Samodzielny Publiczny Zakład...

 • Przychodnia Nr 1

  Chełm, Wołyńska 11 (lubelskie / powiat M. Chełm)
  Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79
  Email: mspzoz@metronet.pl
  Witryna: www.mspzoz.metronet.pl
  • Poradnia lekarza poz
   Chełm, Wołyńska 11      Telefon: 082 563-00-78  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Chełm, Wołyńska 11      Telefon: 082 563-00-78  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Chełm, Wołyńska 11      Telefon: 082 563-00-78  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych
   Chełm, Wołyńska 11      Telefon: 082 563-00-78  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnych środowiskowo-rodzinnych
   Chełm, Wołyńska 11      Telefon: 082 563-00-78  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 2
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 5
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z oddziałami sportowymi
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Gimnazjum Nr 2
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 10
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 11
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół w Okszowie
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa w Srebrzyszczu
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół w Strupinie Dużym
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół w Żółtańcach
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - I Liceum Ogólnokształcące
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - II Liceum Ogólnokształcące
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - IV Liceum Ogólnokształcące
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Liceum Profilowane Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Zespół Szkół - Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Budowlanych i Centrum Kształcenia Ustawicznego - Gimnazjum dla Dorosłych Nr 4
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Technicznych
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Zawodowych Nr 5
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
   Chełm, Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
   Chełm, Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Skoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
   Chełm, Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Szkoła Podstawowa Nr 5
   Chełm, Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
   Chełm, Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
   Chełm, Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z oddziałami sportowymi
   Chełm, Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - I Liceum Ogólnokształcące
   Chełm, Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - II Liceum Ogólnokształcące
   Chełm, Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące
   Chełm, Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
   Chełm, Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Budowlanych
   Chełm, Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Technicznych
   Chełm, Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia USG
   Chełm, Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia RTG
   Chełm, Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Chełm, Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Chełm, Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia okulistyczna
   Chełm, Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich Szkoła Podstawowa Nr 10
   Chełm, Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Chełm, Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Chełm, Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna
   Chełm, Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Chełm, Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób płuc
   Chełm, Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia medycyny pracy
   Chełm, Wołyńska 11      Telefon: 82 563 00 78, 82 563 00 79  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni ginekologiczno-położniczej
   Chełm, Wołyńska 11      Telefon: 825630078  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni dermatologicznej
   Chełm, Wołyńska 11      Telefon: 825630078  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Mechanicznych
   Chełm, Wołyńska 11     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Mechanicznych
   Chełm, Wołyńska 11     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Chełm, Wołyńska 11     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Mechanicznych
    Chełm, Wołyńska 11     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet stomatologiczny - Zespół Szkół Mechanicznych
    Chełm, Wołyńska 11     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Chełm, Wołyńska 11     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Przychodnia Nr 2

  Chełm, Połaniecka 11 (lubelskie / powiat M. Chełm)
  Telefon: 82 563 67 81
  Email: mspzoz@metronet.pl
  Witryna: www.mspzoz.metronet.pl
  • Poradnia lekarza poz
   Chełm, Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Chełm, Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Chełm, Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych
   Chełm, Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Chełm, Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia laryngologiczna
   Chełm, Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Chełm, Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia onkologiczna
   Chełm, Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Chełm, Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Chełm, Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna
   Chełm, Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Chełm, Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia urologiczna
   Chełm, Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Chełm, Połaniecka 11      Telefon: 82 563 67 81  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Chełm, lac Łuczkowskiego 7 (lubelskie / powiat M. Chełm)
  • Pracownia RTG
   Chełm, lac Łuczkowskiego 7     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa