"MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZYCHODNIA NR 1

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 9 Maja 2 (32-590 Libiąż)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Libiąż miasto
tel.: 32 62 71 421

Jednostki - "MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA...

 • Przychodnia nr 1

  Libiąż, 9 Maja 2 (małopolskie / powiat Libiąż miasto)
  Telefon: 32 62 71 421
  Email: mcm2005@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dzieci zdrowych
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dzieci chorych
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia alergologiczna
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia stomatologiczna
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia reumatologiczna
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia mammograficzna
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Pracownia mammografii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia fizjoterapii
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Zespół transportu sanitarnego
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 62 71 421  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ Trzebinia
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 4403905  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ Chrzanów
   Libiąż, 9 Maja 2      Telefon: 32 6235687  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Libiąż, 9 Maja 2     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Libiąż, 9 Maja 2     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia wad postawy
   Libiąż, 9 Maja 2     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna
   Libiąż, 9 Maja 2     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychologiczna
   Libiąż, 9 Maja 2     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia osteoporozy
   Libiąż, 9 Maja 2     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia denzytometryczna
   Libiąż, 9 Maja 2     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Libiąż, 9 Maja 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia endokrynologiczna
   Libiąż, 9 Maja 2     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia medycyny paliatywnej
    Libiąż, 9 Maja 2     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Poradnia medycyny sportowej
    Libiąż, 9 Maja 2     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia wad postawy
    Libiąż, 9 Maja 2     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia logopedyczna
    Libiąż, 9 Maja 2     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia psychologiczna
    Libiąż, 9 Maja 2     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia leczenia osteoporozy
    Libiąż, 9 Maja 2     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pracownia denzytometryczna
    Libiąż, 9 Maja 2     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Libiąż, 9 Maja 2     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia endokrynologiczna
    Libiąż, 9 Maja 2     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia