Miejsko-Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Jaszowskiego 3 (28-366 Małogoszcz)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Małogoszcz miasto
tel.: 041 387 53 00

Jednostki - Miejsko-Gminny Zespół Ośrodków...

 • Ośrodek Zdrowia

  Małogoszcz, Jaszowskiego 3 (świętokrzyskie / powiat Małogoszcz miasto)
  Telefon: 041 387 53 00
  • Poradnia Lekarza POZ
   Małogoszcz, Jaszowskiego 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Dla Dzieci
   Małogoszcz, Jaszowskiego 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Małogoszcz, Jaszowskiego 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Małogoszcz, Jaszowskiego 3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Małogoszcz, Jaszowskiego 3     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Laboratorium Analityczne
   Małogoszcz, Jaszowskiego 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Małogoszcz, Jaszowskiego 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Małogoszcz, Jaszowskiego 3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Małogoszcz, Jaszowskiego 3     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Małogoszcz, Jaszowskiego 3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Małogoszcz, Jaszowskiego 3     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Małogoszcz, Jaszowskiego 3     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Stomatologiczna
    Małogoszcz, Jaszowskiego 3     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Małogoszcz, Jaszowskiego 3     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
 • Ośrodek Zdrowia

  Złotniki, brak 60 (świętokrzyskie / powiat Małogoszcz miasto)
  Telefon: 041 385 37 02
  • Poradnia Lekarza POZ
   Złotniki, brak 60     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Złotniki, brak 60     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Złotniki, brak 60     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Złotniki, brak 60     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Złotniki, brak 60     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Stomatologiczna
    Złotniki, brak 60     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją