"MIG-MED" Centrum Medyczne

Działalność lecznicza
Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

adres: Niedziałkowskiego 5 (87-200 Wąbrzeźno)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Wąbrzeźno
tel.: 56 68 70 358

Jednostki - "MIG-MED" Centrum Medyczne

 • "MIG-MED" Centrum Medyczne

  Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5 (kujawsko-pomorskie / powiat Wąbrzeźno)
  Telefon: 56 68 70 358
  Email: mig-med@wp.pl
  • Poradnia Ogólna
   Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5      Telefon: 56 68 70 358  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Rentgenodiagnostyka - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca
   Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5      Telefon: 56 68 70 358  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Ultrasonograficzna
   Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5      Telefon: 56 68 70 358  
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Alergologiczna
   Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5      Telefon: 56 68 70 358  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5      Telefon: 56 68 70 358  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5      Telefon: 56 68 70 358  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Psychiatryczna
   Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5      Telefon: 56 68 70 358  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5      Telefon: 56 68 70 358  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5      Telefon: 56 68 70 358  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5      Telefon: 56 68 70 358  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5      Telefon: 56 68 70 358  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5      Telefon: 56 68 70 358  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Urologiczna
   Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5      Telefon: 56 68 70 358  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5      Telefon: 56 68 70 358  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5      Telefon: 56 68 70 358  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Okulistyczna
   Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5      Telefon: 56 68 70 358  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5      Telefon: 56 68 70 358  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5      Telefon: 56 68 70 358  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet Ginekologiczny
   Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Ginekologiczny
    Wąbrzeźno, Niedziałkowskiego 5     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia