MIRMED-OPIEKA AMBULATORYJNA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90 (97-200 Tomaszów Mazowiecki)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Tomaszów Mazowiecki
tel.: 44 72 46 827

Jednostki - MIRMED-OPIEKA AMBULATORYJNA

 • Przychodnia

  Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  Telefon: 44 72 46 827; 44 72 45 242
  Email: mirmed@op.pl
  • Poradnia Stomatologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia EKG
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Szkoła rodzenia
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Szkoła rodzenia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Ambulatorium stomatologiczne
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Ambulatorium stomatologiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90      Telefon: 44 72 46 827  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Medycyny Rodzinnej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pediatryczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Internistyczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Ginekologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Laryngologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ortodontyczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Hospicjum domowe
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum domowe dla dzieci
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Hospicjum domowe dla dzieci
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Ambulatorium ogólne
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Oddział endokrynologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
  • Oddział nefrologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
  • Oddział dermatologiczny
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ - nocna i świąteczna pomoc lekarska
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej - nocna i świąteczna pomoc
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy - nocna i świąteczna pomoc
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia onkologiczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia okulistyczna
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Medycyny Rodzinnej
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Pediatryczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Internistyczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Ginekologiczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Alergologiczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Neurologiczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Okulistyczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Laryngologiczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Leczenia Bólu
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia fizykoterapii
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Poradnia ortodontyczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia chirurgii stomatologicznej
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Hospicjum domowe
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Hospicjum domowe dla dzieci
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Hospicjum domowe dla dzieci
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Poradnia protetyki stomatologicznej
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Ambulatorium ogólne
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Zespół wyjazdowy ogólny
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Oddział endokrynologiczny
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Oddział endokrynologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Oddział nefrologiczny
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Oddział nefrologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Oddział dermatologiczny
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Oddział dermatologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia (gabinet) lekarza POZ - nocna i świąteczna pomoc lekarska
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej - nocna i świąteczna pomoc
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • gabinet zabiegowy - nocna i świąteczna pomoc
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Poradnia onkologiczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia okulistyczna
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia chirurgii onkologicznej
    Tomaszów Mazowiecki, ul. Józefa Montwiłła Mireckiego 90     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tomaszów Mazowiecki, Zapiecek 16 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • Poradnia lekarza poz
   Tomaszów Mazowiecki, Zapiecek 16     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Tomaszów Mazowiecki, Zapiecek 16     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Tomaszów Mazowiecki, Zapiecek 16     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Tomaszów Mazowiecki, Zapiecek 16     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Gabinet zabiegowy
   Tomaszów Mazowiecki, Zapiecek 16     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Tomaszów Mazowiecki, Zapiecek 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Tomaszów Mazowiecki, Zapiecek 16     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Niewiadów gm. Ujazd,  (łódzkie / powiat Ujazd)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Niewiadów gm. Ujazd,      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Żelechlinek, Susika 4 (łódzkie / powiat Żelechlinek)
  • Poradnia stomatologiczna
   Żelechlinek, Susika 4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ginekologiczna
   Żelechlinek, Susika 4     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia