"NASZ LEKARZ" SP.J.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Żeromskiego 14 A (14-500 Braniewo)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Braniewo
tel.: 55 243 22 03

Jednostki - "NASZ LEKARZ" SP.J.

 • "NASZ LEKARZ" SP.J.

  Braniewo, Żeromskiego 14 A (warmińsko-mazurskie / powiat Braniewo)
  Telefon: 55 243 22 03
  Email: naszlekarz@gmail.com
  • poradnia (gabinet lekarza) POZ
   Braniewo, Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • poradnia neurologiczna
   Braniewo, Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia okulistyczna
   Braniewo, Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • poradnia otolaryngologiczna
   Braniewo, Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • poradnia skórno - wenerologiczna
   Braniewo, Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia chorób płuc i gruźlicy
   Braniewo, Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • laboratorium
   Braniewo, Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • gabinet fizjoterapii
   Braniewo, Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • poradnia kardiologiczna
   Braniewo, Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia reumatologiczna
   Braniewo, Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • poradnia logopedyczna
   Braniewo, Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • poradnia diabetologiczna
   Braniewo, Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • punkt szczepień
   Braniewo, Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Braniewo, Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
   Braniewo, Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki poz
   Braniewo, Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej poz
   Braniewo, Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • pracownia prób wysiłkowych
   Braniewo, Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Braniewo, Żeromskiego 14 A      Telefon: 55 243 22 03  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • poradnia internistyczna
   Braniewo, Żeromskiego 14 A     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Braniewo, Żeromskiego 14 A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia dziecięca punkt szczepień
   Braniewo, Żeromskiego 14 A     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • poradnia neurologiczna dla dzieci
   Braniewo, Żeromskiego 14 A     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • poradnia alergiczna
   Braniewo, Żeromskiego 14 A     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia leczenia bólu
   Braniewo, Żeromskiego 14 A     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia geriatryczna
   Braniewo, Żeromskiego 14 A     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • poradnia nadciśnienia tętniczego
   Braniewo, Żeromskiego 14 A     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia gastroenterologiczna
   Braniewo, Żeromskiego 14 A     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • poradnia endokrynologiczna
   Braniewo, Żeromskiego 14 A     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia medycyny paliatywnej
   Braniewo, Żeromskiego 14 A     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • pielęgniarska opieka długoterminowa
   Braniewo, Żeromskiego 14 A     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Braniewo, Żeromskiego 14 A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia psychologiczna
   Braniewo, Żeromskiego 14 A     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • poradnia urologiczna
   Braniewo, Żeromskiego 14 A     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia rehabilitacyjna
   Braniewo, Żeromskiego 14 A     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia internistyczna
    Braniewo, Żeromskiego 14 A     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • poradnia zdrowia psychicznego
    Braniewo, Żeromskiego 14 A     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • poradnia dziecięca punkt szczepień
    Braniewo, Żeromskiego 14 A     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • poradnia neurologiczna dla dzieci
    Braniewo, Żeromskiego 14 A     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • poradnia alergiczna
    Braniewo, Żeromskiego 14 A     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • poradnia leczenia bólu
    Braniewo, Żeromskiego 14 A     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • poradnia geriatryczna
    Braniewo, Żeromskiego 14 A     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • poradnia nadciśnienia tętniczego
    Braniewo, Żeromskiego 14 A     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • poradnia gastroenterologiczna
    Braniewo, Żeromskiego 14 A     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • poradnia endokrynologiczna
    Braniewo, Żeromskiego 14 A     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • poradnia medycyny paliatywnej
    Braniewo, Żeromskiego 14 A     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • pielęgniarska opieka długoterminowa
    Braniewo, Żeromskiego 14 A     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
    Braniewo, Żeromskiego 14 A     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • poradnia psychologiczna
    Braniewo, Żeromskiego 14 A     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • poradnia urologiczna
    Braniewo, Żeromskiego 14 A     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • poradnia rehabilitacyjna
    Braniewo, Żeromskiego 14 A     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia w Lipowinie

  Braniewo, Lipowina, 7
  Telefon: 55 243 14 22
  Email: naszlekarz@gmail.com
  • poradnia lekarza POZ
   Braniewo, Lipowina, 7      Telefon: 55 243 14 22  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki poz
   Braniewo, Lipowina, 7      Telefon: 55 243 14 22  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej poz
   Braniewo, Lipowina, 7      Telefon: 55 243 14 22  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Braniewo, Lipowina, 7      Telefon: 55 243 14 22  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna