NeoMedica Centrum Medyczne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Świetlana 25 (60-151 Poznań)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Poznań-Grunwald
tel.: 61 624 34 78

Jednostki - NeoMedica Centrum Medyczne

 • NeoMedica

  Poznań, Świetlana 25 (wielkopolskie / powiat Poznań-Grunwald)
  Telefon: 61 624 34 78
  Email: kontakt@neomedica.pl
  • gabinet ginekologiczny
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • medycyna estetyczna
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • gabinet kardiologiczny
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • gabinet pediatryczny
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • gabinet internistyczny
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • gabinet gastroenterologiczny
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • gabinet chirurgiczny
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • gabinet ortopedyczny
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • gabinet endokrynologiczny
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • gabinet psychiatryczny
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • gabinet chirurgii naczyniowej
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • gabinet alergologiczny
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • gabinet urologiczny
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • gabinet dermatologiczny
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • gabinet laryngologiczny
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • gabinet medycyny pracy
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • gabinet diabetologiczny
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • gabinet hematologiczny
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • gabinet okulistyczny
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • gabinet pulmonologiczny
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • gabinet reumatologiczny
   Poznań, Świetlana 25      Telefon: 61 624-34-78  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia