NEURO-CARE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

adres: Jankego 231 (40-684 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 20 53 288

Jednostki - NEURO-CARE NZOZ

 • NEURO-CARE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Katowice, Jankego 231 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 20 53 288
  Email: neuro-care@neuro-care.pl
  Witryna: www.neuro-care.pl
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia psychologiczna
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia geriatryczna
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia psychiatryczna
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia logopedyczna
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia chorób naczyniowych
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Pracownia USG
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia EEG
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia polisomnograficzna
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia elektroterapii
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Pracownie inne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia laryngologiczna
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia padaczki
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia pulmunologiczna
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia magnetoterapii
   Katowice, Jankego 231      Telefon: 32 20 53 288  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna