Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

adres: Stefana Batorego 41C (32-005 Niepołomice)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Niepołomice miasto
tel.: 12 28 13 764

Jednostki - Niepołomickie Centrum...

 • NCPL

  Niepołomice, Stefana Batorego 41C (małopolskie / powiat Niepołomice miasto)
  Telefon: 12 281 37 64
  Email: poczta@ncpl.pl
  Witryna: www.ncpl.pl
  • Poradnia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia neurologiczna dziecięca
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia logopedyczna
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum domowe dla dzieci
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Hospicjum domowe dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum domowe dla dorosłych
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Poradnia wad postawy
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C      Telefon: 12 281 37 64  
  • Zespół leczenia środowiskowego/domowego dla dorosłych
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
  • Zespół leczenia środowiskowego/domowego dla dzieci i młodzieży
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia neurologii
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia diabetologiczna
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Diabetologia
  • Poradnia leczenia nerwic
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia padaczki
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
  • Poradnia psychogeriatryczna
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
   Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Poradnia reumatologiczna
   Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół leczenia środowiskowego/domowego dla dorosłych
    Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
    Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
   • Zespół leczenia środowiskowego/domowego dla dzieci i młodzieży
    Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
    Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia neurologii
    Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia leczenia uzależnień
    Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia diabetologiczna
    Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Diabetologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Diabetologia
   • Poradnia leczenia nerwic
    Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Poradnia padaczki
    Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
   • Poradnia psychogeriatryczna
    Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
    Poradnia psychogeriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Ośrodek rehabilitacji dziennej
    Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci
    Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
    Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Poradnia reumatologiczna
    Niepołomice, Stefana Batorego 41C     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
 • NCPL , filia Łężkowice

  Kłaj, Łężkowice 115 (małopolskie / powiat Kłaj)
  Telefon: 12 2840060
  Email: poczta@ncpl.pl
  Witryna: www.ncpl.pl
  • Poradnia logopedyczna
   Kłaj, Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Kłaj, Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Kłaj, Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia neurologiczna dziecięca
   Kłaj, Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia neurologii
   Kłaj, Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Kłaj, Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy
   Kłaj, Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół rehabilitacji domowej dla dzieci
   Kłaj, Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Zespół rehabilitacji domowej dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Kłaj, Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kłaj, Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia laryngologiczna
   Kłaj, Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy
   Kłaj, Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Kłaj, Łężkowice 115      Telefon: 12 28 40 060  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizykoterapii
   Kłaj, Łężkowice 115     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii
   Kłaj, Łężkowice 115     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział hydroterapii
   Kłaj, Łężkowice 115     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział krioterapii
   Kłaj, Łężkowice 115     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia alergologiczna
   Kłaj, Łężkowice 115     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kłaj, Łężkowice 115     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Dział fizykoterapii
    Kłaj, Łężkowice 115     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Dział kinezyterapii
    Kłaj, Łężkowice 115     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Dział hydroterapii
    Kłaj, Łężkowice 115     
    Dział (pracownia) hydroterapii
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Dział krioterapii
    Kłaj, Łężkowice 115     
    Dział (pracownia) krioterapii
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia alergologiczna
    Kłaj, Łężkowice 115     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Kłaj, Łężkowice 115     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
 • NCPL , filia Piękna 4

  Niepołomice, Piękna 4 (małopolskie / powiat Niepołomice miasto)
  Telefon: 12 281 22 60
  Email: poczta@ncpl.pl
  Witryna: www.ncpl.pl
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Niepołomice, Piękna 4      Telefon: 12 281 22 60  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Niepołomice, Piękna 4      Telefon: 12 281 22 60  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Niepołomice, Piękna 4      Telefon: 12 281 22 60  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Niepołomice, Piękna 4      Telefon: 12 281 22 60  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia laryngologiczna
   Niepołomice, Piękna 4      Telefon: 12 281 22 60  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Niepołomice, Piękna 4      Telefon: 12 281 22 60  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pielęgniarka rodzinna
   Niepołomice, Piękna 4      Telefon: 12 281 22 60  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Niepołomice, Piękna 4      Telefon: 12 281 22 60  
  • Punkt szczepień
   Niepołomice, Piękna 4      Telefon: 12 281 22 60