NIEPUBLICZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA "SANITAS"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Tadeusza Kościuszki 5 (11-230 Bisztynek)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Bisztynek miasto
tel.: 89 718 80 16

Jednostki - NIEPUBLICZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA...

 • Niepubliczna Przychodnia Lekarska "SANITAS"

  Bisztynek, Tadeusza Kościuszki 5 (warmińsko-mazurskie / powiat Bisztynek miasto)
  Telefon: 89 718 80 16
  Email: nplsanitas@wp.pl
  • poradnia lekarza POZ
   Bisztynek, Tadeusza Kościuszki 5      Telefon: 89 718 80 16  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Bisztynek, Tadeusza Kościuszki 5      Telefon: 89 718 80 16  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki POZ
   Bisztynek, Tadeusza Kościuszki 5      Telefon: 89 718 80 16  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Bisztynek, Tadeusza Kościuszki 5      Telefon: 89 718 80 16  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Bisztynek, Tadeusza Kościuszki 5      Telefon: 89 718 80 16  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • poradnia dziecięca.
   Bisztynek, Tadeusza Kościuszki 5     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • gabinet położnej środowiskowej.
   Bisztynek, Tadeusza Kościuszki 5     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia dziecięca.
    Bisztynek, Tadeusza Kościuszki 5     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • gabinet położnej środowiskowej.
    Bisztynek, Tadeusza Kościuszki 5     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna