Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Opieki Zdrowotnej "VEA" s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Piaskowa 9 (18-100 Łapy)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: Łapy miasto
tel.: 85 71 57 363

Jednostki - Niepubliczny Pielęgniarski Zakład...

 • Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Opieki Zdrowotnej "VEA" s.c.

  Łapy, ul. Piaskowa 9 (podlaskie / powiat Łapy miasto)
  Telefon: 85 71 57 363, 85 71 52 291, 85 71 57 599
  Email: 2000259@zoz.org.pl
  • Gabinet zabiegowy
   Łapy, ul. Piaskowa 9     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet szczepień
   Łapy, ul. Piaskowa 9     
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Łapy, ul. Piaskowa 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Łapy, ul. Piaskowa 9     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łapy, ul. Piaskowa 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Łapy, ul. Piaskowa 9     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Łapy, ul. Piaskowa 9     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
    Łapy, ul. Piaskowa 9     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
    Łapy, ul. Piaskowa 9     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Łapy, ul. Piaskowa 9     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna