Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 58 (16-300 Janówka)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: Augustów
tel.: 87 64 49 307

Jednostki - Niepubliczny Pielęgniarski Zakład...

 • Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Janówka, 58 (podlaskie / powiat Augustów)
  Telefon: 87 64 49 307
  Email: hana66@gg.pl
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Janówka, 58      Telefon: 87 64 49 307  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Janówka, 58      Telefon: 87 64 49 307  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa
   Janówka, 58     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa
    Janówka, 58     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta