NIEPUBLICZNY REHABILITACYJNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI "HELENÓW"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Hafciarska 80/86 (04-725 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wawer
tel.: 22 812-10-18

Jednostki - NIEPUBLICZNY REHABILITACYJNY ZAKŁAD...

 • Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "HELENÓW"

  Warszawa, Hafciarska 80/86 (mazowieckie / powiat Wawer)
  Telefon: 22 812-10-18
  Email: sekretariat@helenow.pl
  Witryna: www.helenow.pl
  • Poradnia logopedyczna
   Warszawa, Hafciarska 80/86     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, Hafciarska 80/86     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Warszawa, Hafciarska 80/86      Telefon: 22 8121018  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia lekarza POZ ( dzieci )
   Warszawa, Hafciarska 80/86     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Hafciarska 80/86     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Warszawa, Hafciarska 80/86     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Warszawa, Hafciarska 80/86     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia nerwic
   Warszawa, Hafciarska 80/86     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, Hafciarska 80/86     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, Hafciarska 80/86     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Ambulatorium pediatryczne
   Warszawa, Hafciarska 80/86     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy pielęgniarski
   Warszawa, Hafciarska 80/86     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza POZ ( dzieci )
    Warszawa, Hafciarska 80/86     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Warszawa, Hafciarska 80/86     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    Warszawa, Hafciarska 80/86     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    Warszawa, Hafciarska 80/86     
    Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia leczenia nerwic
    Warszawa, Hafciarska 80/86     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Warszawa, Hafciarska 80/86     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia pediatryczna
    Warszawa, Hafciarska 80/86     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Ambulatorium pediatryczne
    Warszawa, Hafciarska 80/86     
    Ambulatorium ogólne dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Gabinet zabiegowy pielęgniarski
    Warszawa, Hafciarska 80/86     
    Gabinet zabiegowy
    • Pozostałe usługi pomocnicze