Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrotnej "IRMED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: nna Lecha 120 (61-298 Poznań)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Poznań-Nowe Miasto
tel.: 61 870 70 04

Jednostki - Niepubliczny Specjalistyczny Zakład...

 • Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrotnej "IRMED"

  Poznań, nna Lecha 120 (wielkopolskie / powiat Poznań-Nowe Miasto)
  Telefon: 61 870 70 04
  Email: irejed@wp.pl
  • Poradnia Kardiologiczna
   Poznań, nna Lecha 120      Telefon: 61 870 70 04  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
  • Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Kardiologicznej
   Poznań, nna Lecha 120      Telefon: 61 870 70 04  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Poznań, nna Lecha 120      Telefon: 61 870 70 04  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Poznań, nna Lecha 120     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Chorób Naczyń Tętniczych i Żylnych
   Poznań, nna Lecha 120     
   Pracownia USG
   • USG - Kardiologia
   • USG - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Neurologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Poznań, nna Lecha 120     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Hematologiczna
   Poznań, nna Lecha 120     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • USG - Hematologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Poznań, nna Lecha 120     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Chorób Naczyń
    Poznań, nna Lecha 120     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
    • USG - Chirurgia naczyniowa
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Chorób Naczyń Tętniczych i Żylnych
    Poznań, nna Lecha 120     
    Pracownia USG
    • USG - Kardiologia
    • USG - Chirurgia naczyniowa
    • USG - Neurologia
   • Poradnia Neurologiczna
    Poznań, nna Lecha 120     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Hematologiczna
    Poznań, nna Lecha 120     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
    • USG - Hematologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Poznań, nna Lecha 120     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • USG - Endokrynologia