Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DER-MED" Magdalena Błaszczyk

adres: Witczaka 2 A (44-330 Jastrzębie-Zdrój)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Jastrzębie-Zdrój
tel.: 32 4764560 4751570

Jednostki - Niepubliczny Specjalistyczny Zakład...

 • NSZOZ "DER-MED" Magdalena Błaszczyk

  Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A (śląskie / powiat M. Jastrzębie-Zdrój)
  Telefon: 32 4764560
  Email: dermed.jas@gmail.com
  • Poradnia medycyny pracy
   Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia proktologiczna
   Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna
   Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna
   Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna
   Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Punkt pobierania krwi
   Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
   Punkt pobrań krwi
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Zespół pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia dermatologiczna
   Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych
   Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Chirurgia krótkoterminowa
   Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dermatologiczna
    Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych
    Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Chirurgia krótkoterminowa
    Jastrzębie-Zdrój, Witczaka 2 A     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna