Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MED-LAR" Przychodnia Otolaryngologiczna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Wincentego Witosa 36 (15-660 Białystok)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Białystok
tel.: 85 66 10 772

Jednostki - Niepubliczny Specjalistyczny Zakład...

 • Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MED-LAR" Przychodnia Otolaryngologiczna

  Białystok, ul. Wincentego Witosa 36 (podlaskie / powiat M. Białystok)
  Telefon: 85 66 10 772
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Białystok, ul. Wincentego Witosa 36      Telefon: 85 66 10 772  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostczno-zabiegowy
   Białystok, ul. Wincentego Witosa 36      Telefon: 85 66 10 772  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Białystok, ul. Wincentego Witosa 36      Telefon: 85 66 10 772  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczny
   Białystok, ul. Wincentego Witosa 36     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet diagnostyczny
    Białystok, ul. Wincentego Witosa 36     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia