Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Multimed Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Granitowa 22 (43-155 Bieruń)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Bieruń
tel.: 32 21 62 551

Jednostki - Niepubliczny Specjalistyczny Zakład...

 • Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Multimed" Sp. z o.o.

  Bieruń, ul. Granitowa 22 (śląskie / powiat Bieruń)
  Telefon: 32 21 62 551
  Email: multimed@poczta.onet.pl
  • Poradnia ogólna dla dorosłych
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia ogólna dla dzieci
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 551  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradia kardiologiczna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia onkologiczna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia medycyny pracy
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 107  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia alergologiczna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia logopedyczna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet higieny szkolnej
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 970  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet higieny szkolnej
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 138  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Laboratorium analityczne
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład rehabilitacji leczniczej
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia audiometryczna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 107  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia cytologiczna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 107  
   Pracownia cytologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia elektrokardiograficzna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia endoskopowa
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 107  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia spirometryczna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 107  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia ultrasonograficzna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 107  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład radiologii
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia ortodontyczna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Ambulatorium ogólne
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium pediatryczne
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Poradnia endokrynologiczna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 107  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia urologiczna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 107  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Bieruń, ul. Granitowa 22      Telefon: 32 21 62 113  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet higieny szkolnej
   Bieruń, ul. Granitowa 22     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet chemioterapii
   Bieruń, ul. Granitowa 22     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
  • Ośrodek rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych
   Bieruń, ul. Granitowa 22     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek chirurgii krótkotrminowej w zakresie: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej
   Bieruń, ul. Granitowa 22     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Bieruń, ul. Granitowa 22     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet higieny szkolnej
    Bieruń, ul. Granitowa 22     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet chemioterapii
    Bieruń, ul. Granitowa 22     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Ośrodek rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych
    Bieruń, ul. Granitowa 22     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Ośrodek chirurgii krótkotrminowej w zakresie: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej
    Bieruń, ul. Granitowa 22     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Ambulatorium chirurgiczne
    Bieruń, ul. Granitowa 22     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna