Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diabetologiczny "POPULA" w Białymstoku

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Piłsudskiego 4A (15-445 Białystok)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Białystok
tel.: 85 65 20 318

Jednostki - Niepubliczny Specjalistyczny Zakład...

 • Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diabetologiczny "POPULA" w Białymstoku

  Białystok, Piłsudskiego 4A (podlaskie / powiat M. Białystok)
  Telefon: 85 65 20 318
  Email: nzoz.popula@neostrada.pl
  • Poradnia diabetologiczna
   Białystok, Piłsudskiego 4A      Telefon: 85 65 20 318  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia okulistyczna
   Białystok, Piłsudskiego 4A      Telefon: 85 65 20 318  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Gabinet fizjoterapii
   Białystok, Piłsudskiego 4A      Telefon: 85 65 20 318  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Diabetologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Diabetologia
  • Specjalistyczna pracownia diagnostyki laboratoryjnej w zakresie diabetologii
   Białystok, Piłsudskiego 4A      Telefon: 85 65 20 318  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diabetologia
  • Poradnia rehabilitacji
   Białystok, Piłsudskiego 4A      Telefon: 85 65 20 318  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Diabetologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Białystok, Piłsudskiego 4A      Telefon: 85 65 20 318  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna