Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "URO-Laser" W. Zwierzyński, i M. Drozd Lekarska Spółka Partnerska Poradnia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Zwycięstwa 1 (66-100 Sulechów)
wojewodztwo: lubuskie
powiat: Sulechów miasto
tel.: 68 3852907