NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ "ESKULAP"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Tadeusza Kościuszki 20 (12-100 Szczytno)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Szczytno
tel.: 89 624 22 23 ; 89 624 22 21

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AMBULATORYJNEJ...

 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ "ESKULAP"

  Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20 (warmińsko-mazurskie / powiat Szczytno)
  Telefon: 89 624 22 23
  Email: eskulap@eskulap-szczytno.eu
  • poradnia POZ
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20      Telefon: 89 624 22 21  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • poradnia neurologiczna
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20      Telefon: 89 623 19 24  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20      Telefon: 89 624 22 21  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • gabinet USG
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20      Telefon: 89 624 22 21  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • poradnia ginekologiczno - położnicza
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20      Telefon: 89 623 19 24  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia diabetologiczna
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20      Telefon: 89 623 19 24  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • transport sanitarny w ramach poz
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20      Telefon: 89 624 22 21  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe
  • nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna w ramach poz
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20      Telefon: 89 624 22 21  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa w ramach poz
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20      Telefon: 89 624 22 21  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • poradnia ogólna
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20      Telefon: 89 623 19 24  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20      Telefon: 89 623 19 24  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • transport sanitarny w ramach poz
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20      Telefon: 89 623 19 24  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe
  • nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna w ramach poz
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20      Telefon: 89 623 19 24  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa w ramach poz
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20      Telefon: 89 623 19 24  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20      Telefon: 89 624 22 21  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20      Telefon: 89 624 22 21  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • amobolatorium ogólne
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20      Telefon: 89 624 22 21  
   Ambulatorium ogólne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • gabinet USG
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20      Telefon: 89 623 19 24  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20      Telefon: 89 623 19 24  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • poradnia POZ.
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • ambulatorium ogólne.
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej.
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej.
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • gabinet medycyny szkolnej.
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • zespół wyjazdowy ogólny.
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Pediatria
   • Pozostałe - Choroby wewnętrzne
  • poradnia reumatologiczna
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • poradnia nefrologiczna,
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • poradnia urologiczna
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • poradnia urologiczna dla dzieci
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia dziecięca
  • poradnia alergologiczna
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • poradnia nefrologiczna dla dzieci,
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • poradnia endokrynologiczna
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • poradnia proktologiczna,
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • poradnia ginekologiczna dla dziewcząt,
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia kardiologiczna,
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • poradnia kardiologiczna dla dzieci,
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
  • poradnia endokrynologiczna dla dzieci,
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • poradnia alergologiczna dla dzieci,
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • poradnia diabetologiczna dla dzieci,
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • poradnia stomatologiczna,
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia ginekologiczno - położnicza
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia logopedyczna
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • punkt szczepień
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • zespół wyjazdowy ogólny
   Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia POZ.
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
    • Szczepienia - Pediatria
   • ambulatorium ogólne.
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej.
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej.
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • gabinet medycyny szkolnej.
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • zespół wyjazdowy ogólny.
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
    • Pozostałe - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe - Pediatria
    • Pozostałe - Choroby wewnętrzne
   • poradnia reumatologiczna
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • poradnia nefrologiczna,
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • poradnia urologiczna
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • poradnia urologiczna dla dzieci
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia urologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
    • Leczenie w domu pacjenta - Urologia dziecięca
   • poradnia alergologiczna
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • poradnia nefrologiczna dla dzieci,
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • poradnia endokrynologiczna
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • poradnia proktologiczna,
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • poradnia ginekologiczna dla dziewcząt,
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • poradnia kardiologiczna,
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • poradnia kardiologiczna dla dzieci,
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
    • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
   • poradnia endokrynologiczna dla dzieci,
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • poradnia alergologiczna dla dzieci,
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • poradnia diabetologiczna dla dzieci,
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia diabetologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • poradnia stomatologiczna,
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • poradnia ginekologiczno - położnicza
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • poradnia logopedyczna
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • punkt szczepień
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Punkt szczepień
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • gabinet zabiegowy
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Gabinet zabiegowy
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • zespół wyjazdowy ogólny
    Szczytno, ul. Tadeusza Kościuszki 20     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna