Niepubliczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego "MICHAŁKOWICE" Jarosz i partnerzy spółka lekarska

Działalność lecznicza
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

adres: Kościelna 32 (41-103 Siemianowice Śląskie)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Siemianowice Śląskie
tel.: 32 73 56 366

Jednostki - Niepubliczny Zakład Lecznictwa...

 • Niepubliczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego "MICHAŁKOWICE" Jarosz i partnerzy spółka lekarska

  Siemianowice Śląskie, Kościelna 32 (śląskie / powiat M. Siemianowice Śląskie)
  Telefon: 32 73 56 366
  Email: michalkowice@of.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Siemianowice Śląskie, Kościelna 32      Telefon: 32 73 56 366  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Siemianowice Śląskie, Kościelna 32      Telefon: 32 73 56 366  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Siemianowice Śląskie, Kościelna 32      Telefon: 32 73 56 366  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Siemianowice Śląskie, Kościelna 32      Telefon: 32 73 56 366  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki opieki długoterminowej
   Siemianowice Śląskie, Kościelna 32      Telefon: 32 73 56 366  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
  • Poradnia neonatologiczna
   Siemianowice Śląskie, Kościelna 32     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Szkoła rodzenia
   Siemianowice Śląskie, Kościelna 32     
   Szkoła rodzenia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia neonatologiczna
    Siemianowice Śląskie, Kościelna 32     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Szkoła rodzenia
    Siemianowice Śląskie, Kościelna 32     
    Szkoła rodzenia
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia