Niepubliczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego S.C. "Centrum-Med"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Jana Pawła II 1 (41-100 Siemianowice Śląskie)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Siemianowice Śląskie
tel.: 32 22 04 385

Jednostki - Niepubliczny Zakład Lecznictwa...

 • Niepubliczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego S.C "Centrum - Med"

  Siemianowice Śląskie, Jana Pawła II 1 (śląskie / powiat M. Siemianowice Śląskie)
  Telefon: 32 22 04 385
  Email: nzla.centrummed@gmail.com
  • Poradnia Lekarza POZ
   Siemianowice Śląskie, Jana Pawła II 1      Telefon: 32 22 04 385  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej
   Siemianowice Śląskie, Jana Pawła II 1      Telefon: 32 22 04 385  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej
   Siemianowice Śląskie, Jana Pawła II 1      Telefon: 32 22 04 385  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne