Niepubliczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Ożarowie

adres: Wysoka 13 (27-530 Ożarów)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Ożarów miasto
tel.: 015 861 93 47

Jednostki - Niepubliczny Zakład Lecznictwa...

 • Przychodnia

  Ożarów, Wysoka 13 (świętokrzyskie / powiat Ożarów miasto)
  Telefon: 015 861 93 47
  • Poradnia Lekarza POZ
   Ożarów, Wysoka 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Ożarów, Wysoka 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Okulistyczna
   Ożarów, Wysoka 13     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna
   Ożarów, Wysoka 13     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Ożarów, Wysoka 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Ożarów, Wysoka 13     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Ożarów, Wysoka 13     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Ożarów, Wysoka 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Ożarów, Wysoka 13     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Ożarów, Wysoka 13     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczna
   Ożarów, Wysoka 13     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Ożarów, Wysoka 13     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Urologiczna
   Ożarów, Wysoka 13     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Ożarów, Wysoka 13     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Ożarów, Wysoka 13     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Ożarów, Wysoka 13     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Ożarów, Wysoka 13     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Ożarów, Wysoka 13     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Ożarów, Wysoka 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ginekologiczna
    Ożarów, Wysoka 13     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Dermatologiczna
    Ożarów, Wysoka 13     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Urologiczna
    Ożarów, Wysoka 13     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia Kardiologiczna
    Ożarów, Wysoka 13     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Reumatologiczna
    Ożarów, Wysoka 13     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Ożarów, Wysoka 13     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
    Ożarów, Wysoka 13     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
    Ożarów, Wysoka 13     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Ożarów, Wysoka 13     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Lasocin, Błonie 8 (świętokrzyskie / powiat Ożarów obszar wiejski)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Lasocin, Błonie 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Lasocin, Błonie 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Lasocin, Błonie 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Lasocin, Błonie 8     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Lasocin, Błonie 8     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna