Niepubliczny Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego "Uzdrowisko USTKA"

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: ul. Maurycego Augusta Beniowski 1 (76-270 Ustka)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Ustka
tel.: 59 814 50 54

Jednostki - Niepubliczny Zakład Lecznictwa...

 • Niepubliczny Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego "Uzdrowisko USTKA"

  Ustka, ul. Maurycego Augusta Beniowski 1 (pomorskie / powiat Ustka)
  Telefon: 59 814 50 54
  Email: biuro@uzdrowisko-ustka.com.pl
  Witryna: www.uzdrowisko-ustka.com.pl
  • Zakład przyrodoleczniczy
   Ustka, ul. Maurycego Augusta Beniowski 1      Telefon: 59 814 50 54  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Reumatologia
  • Sanatorium uzdrowiskowe "Radość"
   Ustka, ul. Maurycego Augusta Beniowski 1      Telefon: 59 814 40 74  
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Sanatorium uzdrowiskowe "Perła"
   Ustka, ul. Maurycego Augusta Beniowski 1      Telefon: 59 814 64 09  
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Zakład przyrodoleczniczy sanatorium "Perła"
   Ustka, ul. Maurycego Augusta Beniowski 1      Telefon: 59 814 64 09  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Sanatorium uzdrowiskowe "Promyk"
   Ustka, ul. Maurycego Augusta Beniowski 1      Telefon: 59 814 50 61  
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   • Leczenie stacjonarne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Przychodnia uzdrowiskowa /poradnia/
   Ustka, ul. Maurycego Augusta Beniowski 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Sanatorium uzdrowiskowe "Azoty"
   Ustka, ul. Maurycego Augusta Beniowski 1     
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Ustka, ul. Maurycego Augusta Beniowski 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Przychodnia uzdrowiskowa /poradnia/
    Ustka, ul. Maurycego Augusta Beniowski 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Sanatorium uzdrowiskowe "Azoty"
    Ustka, ul. Maurycego Augusta Beniowski 1     
    Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Ustka, ul. Maurycego Augusta Beniowski 1     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna