NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ MARIA DZIOMBA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 123 A (14-260 Lubawa, Rożental)
powiat: Lubawa
tel.: 89 6451110; 604081937

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • NZOS

  Lubawa, Rożental, 123 A
  Telefon: 89 6451110; 604081937
  Email: nzozrozental@wp.pl
  • poradnia stomatologiczna
   Lubawa, Rożental, 123 A      Telefon: 89 6451110; 604081937  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • poradnia protetyki stomatologicznej
   Lubawa, Rożental, 123 A      Telefon: 89 6451110; 604081937  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
  • poradnia stomatologiczna
   Lubawa, Rożental, 123 A     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia stomatologiczna
    Lubawa, Rożental, 123 A     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna