Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Al-Med" s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: leja J. Piłsudskiego 50 (34-300 Żywiec)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Żywiec
tel.: 33 86 02 490

Jednostki - NZOZ "Al-Med" s.c.

 • NZOZ "Al-Med" s.c.

  Żywiec, leja J. Piłsudskiego 50 (śląskie / powiat Żywiec)
  Telefon: 33 86 02 490
  Email: aumed@wp.pl
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Żywiec, leja J. Piłsudskiego 50      Telefon: 33 86 02 490  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Żywiec, leja J. Piłsudskiego 50      Telefon: 33 86 02 490  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia diabetologiczna
   Żywiec, leja J. Piłsudskiego 50      Telefon: 33 86 02 490  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia alergologiczna
   Żywiec, leja J. Piłsudskiego 50      Telefon: 33 86 02 490  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Żywiec, leja J. Piłsudskiego 50      Telefon: 33 86 02 490  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Żywiec, leja J. Piłsudskiego 50     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dermatologiczna
    Żywiec, leja J. Piłsudskiego 50     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia