Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALBA-MED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Strażacka 2 (57-540 Lądek Zdrój)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Lądek-Zdrój miasto
tel.: 74 8146315

Jednostki - NZOZ ALBA-MED

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALBA-MED

  Lądek Zdrój, Strażacka 2 (dolnośląskie / powiat Lądek-Zdrój miasto)
  Telefon: 074 8146315
  • Poradnia lekarza POZ
   Lądek Zdrój, Strażacka 2      Telefon: 074 8146315  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Lądek Zdrój, Strażacka 2      Telefon: 074 8146315  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Punkt szczepień
   Lądek Zdrój, Strażacka 2      Telefon: 074 8146315  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgrniarki środowiskowo rodzinnej
   Lądek Zdrój, Strażacka 2      Telefon: 074 8146315  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo rodzinnej
   Lądek Zdrój, Strażacka 2      Telefon: 074 8146315  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Lądek Zdrój, Strażacka 2      Telefon: 074 8146315  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Lądek Zdrój, Strażacka 2      Telefon: 074 8146315  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia USG
   Lądek Zdrój, Strażacka 2      Telefon: 074 8146315  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Lądek Zdrój, Strażacka 2     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia lekarza POZ
   Lądek Zdrój, Strażacka 2      Telefon: 074 8146315  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Lądek Zdrój, Strażacka 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy
   Lądek Zdrój, Strażacka 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Lądek Zdrój, Strażacka 2     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielegniarki środowiskowo rodzinnej
   Lądek Zdrój, Strażacka 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Lądek Zdrój, Strażacka 2      Telefon: 074 8146315  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia